Retur till Annas diktsamling


Min hembygds dal


Det finns en plats på jorden,
en liten ringa vrå
långt upp i höga norden
dit längtar jag att gå.


Jag minns den lilla hydda,
allt invid skogens bryn
som höga granar skydda,
och skåda upp mot skyn.


När mina blickar vila
kring världens vida fält,
då mina tankar ila
till dalens lilla tält.


Jag minnes dig så gärna
jag minnes dig som förr,
du ljuva lilla stjärna
som lyste kring min dörr.


Den alltid för mig hägrat
sén mina barndomsår,
fast ödet har förvägrat
att jag där njuta får.


Men aldrig jag dig glömmer
min hembygds lugna dal,
jag ofta om den drömmer
i världens stora sal.


När aftonsolen sänker
sig ned vid västerns rand,
jag på de mina tänker
uti min hembygds land.


Jag kommer kanske åter
en gång att hälsa på,
en liten tid, - jag gråter;
när jag allt lämna må.