Retur till Annas diktsamling


Julstämning


Nu julens högtid kommen är
och ljuvligt budskap till oss bär.
Att han som kom till jorden ner
med fadersblickar till oss ser.


Han gästar nu vår jord igen
och vill gå in i alla hem
och där förkunna julens frid
allt under livets kamp och strid.


Och när vi reda till vår fest
låt honom vara med som gäst.
Att han må sprida solsken in
uti vårt hjärtas mörka sinn.


Då strålar emot oss ett ljus
som lyser upp vårt mörka hus.
Och i den tysta julens kväll
man känner sig så glad och säll.


Vem är väl Han som så förmår
att sprida ljus varhelst vi går.
Det är så sant det är så visst
vår store Konung Jesus Krist.