Retur till Annas diktsamling


Hemsamariten


Nu skall det skrivas om samariternas skara
som jämt och ständigt uti farten får vara
Vi får jobba ifrån morgon till kvällen
för att hinna besöka en tre fyra ställen


Det finns så mycke som vi måste göra
ibland är hemmet en endaste röra
På några timmar vi ställer allting till rätta
lagar maten och ser till att alla blir mätta


Springa runt i affärer köpa kaffe och kaka
och många nätter får vi sitta och vaka
En del av våra gamla är sjuka och svaga
men ingen av oss höres knota och klaga


Vi får ta emot både snäsor och snubbor
men de försvinna lika fort som skimrande bubblor
Vi får stoppa strumpor, laga täcken och lakan
tvätta folk från fotabjället allt upp till hakan


Många gamlingar kan inte gå på toaletten
då blir det ståhej och besvär med den däringa tvätten
Men allting ordnar sig bara det finns vatten
om det luktar lite illa det ge vi bara katten


Vi ej för inte kallar oss hemsamariter
ett vackert namn som ger oss goda meriter
Någon måste ju taga sig an dessa kranka
så länge de i jordelivet gå här och vanka


Vi försöker nog att vara goda och snälla
hårda ord och några dommar aldrig vi fälla
Att sprida lite solsken vi ville så gärna
en fyrbåk som lyser som en tindrande stjärna


Vad man än gör det har sina sider
ty så det varit uti alla tider
Men när på träff vi kommit har till sommar´n
vi dricker kaffe allt under jubel och gamman