Retur till Annas diktsamling


Försök igen


Försök igen det är ett råd jag giver
till var och en som inte vann sitt slag
Försök igen om du med vinden driver
hugg i på nytt med djärva friska tag
All framgång ligger i att kämpa troget
väl dröjer det förrn kornet bliver moget
men frukt dock följer varje ärlig id – i sinom tid


Försök igen det är ett råd, en läxa
som all naturen och som livet ger
På varje jord kan något säde växa
där lantman id och omsorg lägger ner
För storm och rev får många fartyg falla
hårt blåser vinden till tals mot oss alla
men vill du en gång målet nå min vän – försök igen


Du kanske nyss har kommit ut i världen
ifrån den härd där du fick skydd och vård
Det första rönet som man gör på färden
kanhända siar att vår strid blir hård
Vad mer min vän i storm slår eken rötter
sen står den där på sega starka fötter
och höjer kronan full av löv mot skyn – en vacker syn


Försök igen, en spindel länge spinner
förrn han sin tråd har över klyftan spänt
En utväg jämt den arbetssamme finner
mot lättjan blott har lyckan ryggen vänt
Ja hur du prövas och i striden såras
när modet sjunker och när ögat tåras
jag viska vill uti ditt öra vän – försök igen