Retur till Annas diktsamling


Fågelsång


Sällsamt underbara
ljuva toner klara
hördes uti skog en stilla aftonstund.
Där jag satt allena
uti kvällen sena
för att där få vila uti grönan lund.


Rena melodier
sköna preludier
smekta av aftonvinden uti solens glans.
Då jag bara tänkte,
hjärtat fröjd mig skänkte,
vackrare på jorden säkert aldrig fanns.


Fågelsången ljuder
människor inbjuder
kom hit ut i skogen, fritt att lyssna här.
Du skall då förnimma
hur som sorgens dimma
skingras av den stämning som dig möter där.