Retur till Annas diktsamling


Ett äggrim


Av alla goda gåvor av timligt väl vi fått
en särskilt av oss prisas som smakar riktigt gott.
De flesta säkert tycka helt lika därvidlag
och därför hit de kommit att äta ägg idag.


Det har sen gamla tider varit en sådan sed
att ägg i påskadagar skall ätas med besked.
Att vi från denna vana ej viker är ju klart
vi äter ägg så länge det finns en enda knart.


Så har det och berättats att uti forna dar
man skrivit vers på skalet rätt lustigt detta var.
Ty den som blev den värste att sådant hitta på
den skulle också äta tills knappt han kunde gå.


Nog många grötrim blivit hopsvarvade i hast
varför skall inte äggen få lika upphöjd plats.
Helt säkert har väl mången försökt sig på det där
och vi må bli de första att smida äggrim här.


Nu tiderna förändrats och vi också med dem
men många gamla seder uppstå på nytt igen.
Det var en gång en gumma som ropa - Nej men se
folk kokar inte äggen, nu så förloras de.


Ja, ägg de kan förtäras på mångahanda sätt,
men huvudsaken ändå att man blir riktigt mätt.
Och för att vi skall uppnå det högsta resultat
vi bjuder er i afton att tömma alla fat.


En glad och trevlig påska vi också önska får,
ej många av oss minnas ett bättre frihetsår.
På söndagar ej sparas och stundom är det bra
vi hoppas de blir klara - och inget mer det va.