Retur till Annas diktsamling


Avskedsversar


När nu idag du lämnar det gamla Sveriges land
och reser uti världen bort till Amerikas strand.
Då ville jag som minne dig dessa versar ge
ty kanske att det dröjer innan jag dig får se.


Ej detta land är okänt ty förr du varit där
och reser därför åter sen du en tid gått här.
Och när du nogsamt finner att där är bäst för dig,
så kan jag endast önska all lycka på din stig.


Må nu som förr dig möta en lycka i rikt mått
så kommer du väl åter när några år förgått.
Kanske att du då stannar och sätter dig till ro
och bygger dig en villa där sedan du skall bo.


Och nu farväl så länge om blott förr en tid
jag hoppas åter se dig en gång i världen vid.
Hav tack för flydda tiden uti vår stad Borås,
hur gärna jag än ville kan ej den återfås.


Till sist en lycklig resa uppå det vida hav,
må stormen lugnt sig lägga så seglas ej i kvav.
Och må det trevligt bliva på sjön i vänners lag
så skall nog tiden ila fort undan dag för dag.


När sedan båten landat uppå Amerikas jord
och du har lämnat alla som varit med ombord.
Och du skall ut och vandra på skilda vägars stråt
då glömmer du ej Sverige fast nu vi skiljas åt.


Mottag nu från oss alla uti din hembygds stad
vår varma kära hälsning och denna med dig tag.
Och göm den i ditt minne och tänk på flydda dar
och var välkommen åter en dag som strålar klar.